Development of Dıscourse: “Turkısh Chıldren's Book Altın Işık"
SÖYLEM GELİŞTİRME: “TÜRK ÇOCUĞUNUN KİTABI ALTIN IŞIK"

Author : Neslihan KARAKUŞ - - Celile EREN ÖKTEN
Number of pages : 681-703

Summary

Keywords

National and moral motifs, fairy tales, text adaptation, Ziya Gökalp

Read:821

Download: 129