GEÇ OSMANLI DÖNEMİNDE KURULAN BİR SOSYAL GÜVENLİK KURUMU: İTTİHAD-I MİLLİ SİGORTA ŞİRKETİ
A Socıal Securıty Instıtutıon Establıshed in the Last Ottoman Perıod: The Unıon Natıonal Insurance Company

Author : Yunus ÖZGER
Number of pages : 656-680

Summary

Keywords

Sigorta Şirketleri, Geç Osmanlı Dönemi, İttihad-ı Milli Sigorta Şirketi

Read:1355

Download: 693