GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ GÜREŞÇİLERİN SERBEST ZAMAN TATMİN DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Investigation of the free time satisfaction levels of wrestlers in Southeastern Anatolia in terms of various variables

Author : Nevzat DİNÇER - - Ertan ÇELİK
Number of pages : 407-428

Summary

Keywords

Serbest zaman, Güreş, Rekreasyon.

Read:1565

Download: 690