DENİZ MÜZESİ ARŞİV BELGELERİ KAPSAMINDA (19. YY DÖNEMİ) DENİZ TİCARETİNİN ANALİZİ
Analysıs Of Marıne Commerce In The Scope Of Marıtıme Museum Archıve Documents ( I9th Century)

Author : Ahmet DENİZ - - Sinan GİDER
Number of pages : 502-520

Summary

Keywords

Deniz Müzesi, Osmanlı Devleti, Deniz Ticareti, Buharlı Makine, Arşiv

Read:1604

Download: 789