Journal of History School

ISSN:1308-5298

MUHAMMED ALİ LÂHÛRÎ, HAYATI VE HZ. MUHAMMED TASAVVURU


Mevlâna Muhammed Ali, 1874 yılında Hindistan’da doğmuştur. Lahor’daki Goverment College’de eğitim görmüş ve öğretmenlik, avukatlık gibi görevler yapmıştır. 1897 yılında Kâdiyânîlik hareketine katılmıştır. 1914 yılında Kâdiyânîlik’ten kısmen ayrılmış ve Ahmediler’in Lahor ekolünü kurarak Lahor’a yerleşmiştir. 13 Ekim 1951 tarihinde Karaçi’de ölmüş ve Lahor’a defnedilmiştir. Muhammed Ali, tefsir, hadis, tarih, siyer, akait, kelam ve mensubu olduğu Kâdiyânîlik alanlarında onlarca kitap yazmış bir müelliftir. Hz. Muhammed’in hayatına dair yazmış olduğu “Siretü Hayri’l-Beşer” adlı eseri, Osmanlıca ve Türkçeye “Peygamberimiz” ismiyle tercüme edilmiştir. Bu kitabı, ayrıca otuzdan fazla dile çevrilmiş ve birçok ülkede yayınlanmıştır. Muhammed Ali, klasik İslam tarihi ve batı kaynaklarını kullanmış olduğu bu eserinde, nasıl bir Hz. Muhammed tasavvuruna sahip olduğunu, ortaya koymuştur.


Keywords


Muhammed Ali Lahori, İslam, İslam tarihi, Siyer, Hz. Muhammed

Author: Zekeriya AKMAN
Number of pages: 1173-1187
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/joh.24769
Full text:
Journal of History School
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.