Journal of History School

ISSN:1308-5298

AVLONYALI İSMAİL KEMAL BEY’İN BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ 1912-1914


Bir Osmanlı devlet adamı olan Avlonyalı İsmail Kemal (1847-1919), II. Abdülhamid ve Meşrutiyet dönemlerinin önemli Arnavut milliyetçilerinden biridir. O yaşamını siyasi faaliyetlerle geçirdi ve bazı Avrupa şehirlerini gezerek Batılı diplomatlarla görüşmeler yaptı. 1912 yılında I. Balkan Savaşı patlak verdiği sırada İsmail Kemal, Arnavutluk’un bağımsızlığını Avlonya’da ilan etti. 20 Aralık 1912’de Londra’da toplanan Büyükelçiler Konferansı, Arnavutluk’u yönetmek üzere bir Uluslararası Denetim Komisyonu kurdu. İsmail Kemal 22 Ocak 1914 tarihinde hükümet başkanlığından istifa ettirilerek ülke yönetimini bu uluslararası komisyona bıraktı. Sonra İtalya, Barselona ve Fransa’da bir sürgün hayatı yaşadı ve İtalya’da vefat etti. Bu çalışmada İsmail Kemal’in 1912-1914 yıllarındaki Arnavutluk’un bağımsızlığı ile ilgili mücadelesi incelenmiştir.


Keywords


Avlonyalı İsmail Kemal, Balkan Harbi, İşkodra, Yanya Arnavutluk’un Bağımsızlığı Meselesi, İsmail Kemal’in Geçici Hükümeti.

Author: İhsan Burak BİRECİKLİ
Number of pages: 592-620
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/joh.24781
Full text:
Paylaş:
Journal of History School
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.