Journal of History School

ISSN:1308-5298

OSMANLI ARŞİV BELGELERİNE GÖRE I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNDE HAKKÂRİ NASTURİLERİ ÜZERİNDE OSMANLI RUS REKABETİ


Orta Doğu’nun çok dinli-mezhepli-etnisiteli yapısı sömürgeci güçlere bölgeye müdahale noktasında büyük olanaklar sunmuştur. Bölgede yaşayan azınlık unsurları, etno-dinsel kimlikleri ön plana çıkarılarak 19. Yüzyıldan itibaren büyük devletlerin dış politika araçlarından biri haline dönüştürülmeye başlanmıştır. Hakkâri bölgesinde yaşayan Nasturiler de “bağımsız devlet” “özerk devlet” vaatleriyle kolaylıkla büyük devletlerin bölge politikalarının argümanına dönüşebilen topluluklardan biri olmuştur. Nasturileri kazanma adına Osmanlı Devleti ve Rus Çarlığı arasında I. Dünya Savaşı başlamadan büyük bir rekabet yaşanmıştır. Nasturiler tercihlerini Rusya’dan yana kullanmışlar, kendilerini koruma ve kazanma adına büyük çaba harcayan tebaası bulundukları Osmanlı Devleti’ne karşı 10 Mayıs 1915 tarihinde isyan etmişlerdir. Birçok cephede savaşan Osmanlı Devleti’nin iç güvenliği sağlama noktasında güçlük çektiği bir kesitte meydana gelen isyan, Osmanlı Devleti tarafından yaklaşık 5 ay sonra harekete geçilebilmiş olmasına rağmen kolaylıkla bastırılmıştır.


Keywords


I. Dünya Savaşı, Nasturiler, Rus Politikaları, Osmanlı İmparatorluğu

Author: Alpaslan ÖZTÜRKCİ
Number of pages: 1281-1297
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/joh.24963
Full text:
Paylaş:
Journal of History School
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.