Journal of History School

ISSN:1308-5298

TEŞBİH SANATINDA “MÜŞEBBEH” İÇİN KULLANILAN BELLİ BAŞLI RUMUZLAR (ARAP ŞİİRİ ÖRNEĞİ)


Bu çalışma, Klasik Arap şiirinde sık sık kullanılan teşbîh sanatında, müşebbehte bulunan sıfatları daha açık ve gönülleri cezbedecek bir şekilde ifade etmek için kullanılan belli başlı rumuzları incelemektedir. Örneğin sahip olduğu zenginliği küçük büyük ayırt etmeden herkese dağıtan kişi denize benzetilerek yaptığı iyiliklerin ve cömertliğinin derecesi sembolize edilmektedir. Yine bulunduğu makamda yaptığı işlerle insanlara büyük hizmetler yapma fırsatı bulan kişi Güneş’e veya Ay’a benzetilerek kendisinin ve makamının yüceliğine işaret edilmektedir. Bu ve benzeri rumuzlar Klasik Arap şiirinde sıkça kullanılmış ve belâgat açısından da şiire bir güzellik katmıştır. Köklü bir maziye sahip olan Klasik Arap şiiri hayal ve mana gücünün etkili bir şekilde tezahür ettiği bir edebi tür olarak birçok yönüyle araştırmalara konu olmuş, şekil ve muhteva yönüyle edebiyatla ilgilenenlerin beğenisini kazanmıştır. Bu çalışmada ele alınan beyitler de bu rumuzların edebî sanatlardan biri olan teşbîh sanatı kullanılmak suretiyle teşbîhin şiire kattığı ahengin anlaşılması bakımından önem arz etmektedir.


Keywords


Author: Muhammet Selim İPEK
Number of pages: 489-500
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/joh.31724
Full text:
Paylaş:
Journal of History School
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.