GAZİANTEP’TE VATAN CEPHESİ
Homeland Front in Gaziantep

Author : Mehmet BİÇİCİ
Number of pages : 157-175

Abstract

1950 seçimleri ile iktidara gelen Demokrat Parti 1950-54 yılları arasında birçok önemli işlere imza atmış ve 1954 seçimlerinde de halkın güvenoyunu alarak iktidarda kalmıştır. Ancak 1954 yılından itibaren yaşanan siyasal ve sosyal gelişmeler siyasi partiler açısından birçok olumsuzlukları da beraberinde getirmiştir. Özellikte yaşanan ekonomik sıkıntılar önemli toplumsa olayların yaşanmasına sebep olmuştur. İktidar partisi bu dönemde bir çok olumsuz eleştiriyle karşı karşıya kalmıştır.1957 seçimlerinden itibaren muhalefet partileri de Demokrat Parti’ye karşı ortak hareket etme kararı almış ve birleşmişlerdir. Bu süreçte gücünü ve etkinliğini koruma amacında olan Demokrat Parti muhalefete karşı kendi taraftarlarını ve toplumun diğer kesimlerini “Vatan Cephesi” adı altında birleşmeye çağırmıştır. Vatan Cephesi yurt çapında teşkilatlanmış ve katılımlar günden güne artmıştır. Bu çalışmada Vatan Cephesi’nin kuruluşu, Gaziantep’te gelişimi ve yaşanan olaylar, Gaziantep’ten gönderilen telgraflar ve dönemin ile arşiv belgeleri ışığında ortaya konularak incelenmiştir.

Keywords

Demokrat Parti, Vatan Cephesi, Muhalefet, Telgraf.

Read:714

Download: 230