Journal of History School

ISSN:1308-5298

GEREDE AĞZINDA ÜNLÜ YUVARLAKLAŞMALARI ÜZERİNE


Tarihi MÖ III. ve IV. yüzyıllara dayanan Gerede’ye, Türkler XI.-XII. yüzyıldan itibaren gelmeye başlamışlar, bölgeye yerleşen Oğuz boyları bugünkü Gerede ağızlarının temelini oluşmuştur. Gerdeli İshak bin Murad’ın 1374’te yazmış olduğu Edviye-i Müfrede adlı eserde kullanılmış olan bitki ve hastalık adları Gerede ağızlarının tarihi ile ilgili fikir sahibi olmamızı sağlar. Ünlü seyyah Evliya Çelebi Seyahatname’sinde Lisân-ı Istılâh-ı Etrâk-ı Tosya ve Bolu ve Dörddîvân başlığıyla bölgenin diyalektolojisi hakkında kısa bir değerlendirme yapar. Anadolu ağızlarının tasnifinde Bolu bölgesi ağızları iki grupta ele alınmakta, Gerede ağzı Bolu merkez, Yeniçağa, Dörtdivan, Mengen ilçeleriyle bir grup içerisinde değerlendirilmektedir. Genel olarak Batı bölgesi ağızları özelliklerini gösterdiği bilinen Bolu ve Gerede bölgesi diyalektolojik açıdan kuzeyde Kıpçak özellikleri gösteren Zonguldak, Bartın, Karabük ağızlarına; Güney ve Doğu bölgesinde Orta Anadolu ağızlarıyla birlikte Kastamonu ağızlarına ve Batıda Rumeli göçmenlerinin yoğun olarak yaşadığı Kocaeli ve Sakarya bölgesi ağızlarına komşudur. Bu çalışmada Gerede ağzındaki ünlü yuvarlaklaşmaları incelenecek, Eski Anadolu Türkçesiyle karşılaştırması yapılacaktır.


Keywords


Gerede Ağzı, Ünlü, Yuvarlaklaşma, Eski Anadolu Türkçesi

Author: Erol ÖZTÜRK
Number of pages: 1852-1861
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/joh.39611
Full text:
Journal of History School
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.