Journal of History School

ISSN:1308-5298

MACARİSTAN VE TÜRKİYE TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ AMAÇ VE İÇERİĞİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ


Bu çalışmanın amacı, Macaristan ve Türkiye’de ortaöğretim düzeyinde tarih dersi öğretim programlarının amaçlarının ve içeriğin karşılaştırmalı bir analizini yapmaktır. Bu amaçla öncelikle, Macaristan tarih dersinin ortaokul düzeyinde verilen “történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek” (Tarih, Toplum ve Vatandaşlık Bilgileri) dersinin devamı niteliğinde olduğunu ve lisede 9-12. sınıflarda aynı ders adı ile tarih, toplum ve vatandaşlık bilgisi (történelem, társadalmi é sállampolgári ismeretek) olarak verildiği ifade edilmelidir. Araştırmada, Türkiye ve Macaristan eğitim sisteminde, 9- 12. sınıflardaki tarih eğitimi programlarına dair analize ek olarak, Macaristan tarih eğitimi dersinde, müşterek bir tarih hafızasına sahip bu iki ülkenin konuyu ele almaları ve almamaları hususuna ayrıca yer verilecektir. Bu çalışmada, araştırma modeli olarak tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada sadece karşılaştırmalı bir çalışma olduğu için doküman incelemesi yapılmış, programların öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme boyutları ele alınmamıştır. Karşılaştırma araştırması olması nedeniyle, karşılaştırmalar dokümanlar üzerinden yapıldığı için aynı zamanda araştırmanın bir doküman incelemesi yöntemi de esas alınmıştır.


Keywords


Anahtar Kelimeler: Türkiye, Macaristan, Tarih Eğitimi, Amaç.

Author: Alev DURAN - Zafer TANGÜLÜ
Number of pages: 1-17
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/joh.39844
Full text:
Paylaş:
Journal of History School
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.