İntihal Tespiti


Tarih Okulu Dergisi, intihal karşıtı uluslararası politikalara bağlı kalmaktadır. Tarih Okulu Dergisi, İntihal.net de dâhil olmak üzere intihal tespitinde CrossCheck platformunu kullanıyor. Makaleleri hakemlere göndermeden önce, bu yayınlar önce editör ekibinin bir üyesi tarafından intihal açısından kontrol edilir.

İntihal, başkalarının düşüncelerini veya sözlerini, kendi izninizmiş gibi, izniniz olmadan, kredi kullanmadan veya onay almadan veya kaynakları uygun şekilde alıntılamadığı için ifşa etmektir.

İntihal başkasının metnini kopyalamadan başkasının eserini kısmen değiştirmeye kadar çeşitli biçimlerde olabilir. Bir yazarın intihal olup olmadığını doğru bir şekilde yargılamak için aşağıdaki olası durumları vurgularız:

  • Bir yazar, kelimenin tam anlamıyla veya kısmen, izinsiz olarak, orijinal kaynağı onaylayarak veya alıntı yaparak tek kelimeyle sözcükleri kopyalayarak başka bir yazarın çalışmasını kelimenin tam anlamıyla kopyalayabilir. Bu uygulama, asıl kaynak ile intihal şüphesinden şüphelenilen eserin / eserin karşılaştırılmasıyla tespit edilebilir.
  • Önemli kopya, bir yazarın, başka bir yazarın önemli bir bölümünü, izinsiz, onaylama veya alıntı yapmadan çoğaltması anlamına gelir. Temel terim, hem Fikri mülkiyet bağlamında sıklıkla kullanılan, hem nicelik hem de nitelik olarak anlaşılabilir. Kalite, kopyalanan metnin göreceli değerini eserin bütününe oranla ifade eder.

Başka bir deyişle, bir kaynaktan fikir, kelime veya kelime öbeği almak ve bunları yazı içinde yeni cümlelere dönüştürmek gerekir. Bu uygulama, yazar uygun bir şekilde alıntı yapmadığında veya orijinal eseri / yazarı onaylamadığında etik dışı hale gelir.