Journal of History School

ISSN:1308-5298

Amaç ve Kapsam


Tarih Okulu Dergisi (TOD) yılda altı kez yayımlanan uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir. Sosyal Bilimlerin tüm alanlarında kuramsal veya uygulamalı araştırma desenleriyle gerçekleştirilen nitelikli bilimsel çalışmaların yayımlanması amaçlanmaktadır. 

Journal of History School
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.