Journal of History School

ISSN:1308-5298

Journal of History School

Editör: Prof. Dr. Ahmet KARA
Editör Yardımcısı: Arş.Gör. Tuğrul Gökmen ŞAHİN
Yayın Yeri: Malatya
Yıl-Sayı: 2019-XLI
Jenerik Dosyası | Tam Metin | İçindekiler | Kapak Resmi | Editörden |

Bu sayıya ait makaleler

32x32

Bilal TUNÇ - BUCAKTAN İLÇEYE DÖNÜŞTÜRÜLME SONRASINDA YENİ İLÇELERİN İDARİ YAPI VE NÜFUSUNDAKİ DEĞİŞİMLER: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEĞİ (1954-1980), 577-591
Changes in the Administrative Structure and Population of New Districts After Conversion From Township to District: Erdemli District Example (1954-1980)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.24693
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

İhsan Burak BİRECİKLİ - AVLONYALI İSMAİL KEMAL BEY’İN BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ 1912-1914, 592-620
The Independence Struggles of Ismail Kemal Vlora 1912-1914
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.24781
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Mehmet Korkud AYDIN - II. DÜNYA SAVAŞI’NDA TÜRKİSTAN LEJYONU: KURULUŞU, FAALİYETLERİ ve TÜRKİYE’NİN YAKLAŞIMLARI, 621-663
The Legion of Turkestan in World War II: Organızatıon, Operatıons and Turkey's Approach
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.24959
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Mehmet Emin ELMACI - İlknur SARI DEMOKRAT PARTİ’NİN İLK DÖNEMİNDE SOL ALGISINA BİR ÖRNEK; KOMUNİZMİ TEL’İN HAREKETLERİ (1950-1954), 664-714
In The Fırst Period of the Democrate Party an Example of Left Perceptıon; Condemnatıon Meetıngs for Communısm (1950-1954)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.24770
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Mustafa BOSTANCI - Taner LÜLECİ 21. YÜZYIL BAŞINDA TÜRKİYE KAZAKİSTAN İLİŞKİLERİ, 715-754
Beginning of the 21st Century Turkey-Kazakhstan Relations
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.24651
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Neval AKÇA BERK - AKTİF TARİH DERSLERİ İÇİN ALTERNATİF UYGULAMALAR: TARİHSEL CANLANDIRMA VE SİMÜLASYON, 755-777
Alternative Applications for Active History Courses Historical Reenactment and Simulations
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.24767
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Melih GÖRGÜN - ÜNİVERSİTE REFORMU VE TÜRKİYE’YE GÖÇ EDEN ALMAN BİLİM İNSANLARI: ULUSLARARASI GÖÇ BAĞLAMINDA İTİCİ VE ÇEKİCİ UNSURLARi ve Çekici Unsurlar, 778-805
The University Reform and Immigration of German Scientists to Turkey: Push and Pull Factors in the Perspective of International Migration
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.24777
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Yusuf ÇİFTCİ - BİLGİ KURAMLARINI ANLAMAK: YORUMCU BİLGİ KURAMI ÜZERİNE BİR İNCELEME, 806-820
Understending The Epistemologies: An Analyse of The Interpretative Epistemology
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.24782
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Emre ÖZTÜRK - NESNELLİĞİN YÜKSELİŞİ VE DÜŞÜŞÜ: NESNELLİĞİN NELİĞİ VE MAHİYETİ ÜZERİNE TARİHSEL BİR OKUMA, 821-852
The Rise and Fall of Objectivity: A Historical Reading on Essence and Nature of Objectivity
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.24750
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Fethi NAS - KIRSAL ALANDA TARIMSAL FAALİYETLER VE GEÇİM KAYNAKLARININ DÖNÜŞÜMÜ (BARTIN KÖYLERİ ÖRNEĞİ), 853-873
The Transformatıon of Agrıcultural Productıon and Lıvelıhoods in Rural Areas (Case of Bartın Vıllages)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.24757
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

İbrahim AKKAŞ - YENİ SOSYALLEŞME MEKÂNLARI: ALIŞ VERİŞ MERKEZLERİ, 874-883
New Socıalızatıon Spaces: Shoppıng Centers
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.24774
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Nuri SÖNMEZ - Suat ÇAPUK MOBİL ÖĞRENMENİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI, 884-925
Effects of Mobıle Learnıng on Academıc Achıevement: A Meta Analysıs
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.24764
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Sadi H. NAKİBOĞLU - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİLERİNİN ÇAĞATAY TÜRKÇESİ VE EDEBİYATINA YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA, 926-942
Examination of the Knowledge Level of Turkish Language and Literature Students in terms of Chagatai Turkish Language and Literature: A Research on Ömer Halisdemir University Students
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/joh.30262
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin


Journal of History School
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.