Tarih Okulu Dergisi'nin 11/XXXIV numaralı sayısı yayınlanmıştır. Eylül ayı sonunda yayınlanması planlanan 11/XXXV numaralı yeni sayı için makale kabulü devam etmektedir. Bu sayı için dergi sistemine makale eklemenin son tarihi 5 Eylül 2018'dir. 

DUYURU: Tarih Okulu Dergisi MLA, ULAKBİM ve Index Islamicus tarafından indekslenmektedir.