Tarih Okulu Dergisi'nin 11/XXXIII numaralı sayısı yayınlanmıştır. Haziran ayı sonunda yayınlanması planlanan 11/XXXIV numaralı yeni sayı için makale kabulü devam etmektedir. Bu sayı için dergi sistemine makale eklemenin son tarihi 5 Haziran 2018'dir. 

DUYURU: Tarih Okulu Dergisi MLA, ULAKBİM ve Index Islamicus tarafından indekslenmeye başlanmıştır.