Tarih Okulu Dergisi'nin 10/XXX numaralı sayısı yayınlanmıştır. Ekim ayının ilk günlerinden yayınlanması planlanan 10/XXXI numaralı yeni sayısı için makale kabulü devam etmektedir. Bu sayı için dergi sistemine makale eklemenin son tarihi 5 Eylül 2017'dir.