Özet


ANLAMBİLİM TEORİLERİNDEKİ TEMEL VE YAN ANLAM KAVRAMLARI VE ANLAMBİLİM-ÇEVİRİBİLİM İLİŞKİSİ
Bu çalışma, anlambilime ilişkin olarak geliştirilen teorilerdeki temel ve yan anlam konularını incelemiştir. Bu konuların incelenmesi ve araştırılması esnasında, modern dilbilimin kurucusu Ferdinand De Saussure, anlambilimsel teoriler, gösteren (signifier), gösterilen (signified), gönderge (referrant), gönderim (reference) ve mana (sense) kavramları hakkında da bilgi verilmiştir. Zira temel ve yan anlam konularını detaylı anlayabilmek için bu temel kavramların ele alınması ihtiyacı doğmuştur. Bununla birlikte, Saussure’un dilbilim üzerine görüşleri ve söz konusu bu kavramlar anlaşıldığı takdirde, temel ve yan anlam konularına yönelik geliştirilen teoriler mana kazanabilir. Çalışmada betimleyici yönteme başvurulmuş olup, yapılan incelemenin bundan sonraki benzeri araştırmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Sözcükler: Dilbilim, anlambilim, linguistik, semantik, temel anlam, yan anlam, denotation, connotation, Saussure.