Özet


DER MUTTERSPRACHLICHE TURKISCHUNTERRICHT IM ISLAMISCHEN REALGYMNASIUM IN WIEN
Göçmen kökenli öğrenciler arasında istikrarlı bir kişilik ve kimlik oluşumunun geliştirilmesi için, anadil edinimi çok önemlidir. Anadilini öğrenen göçmen kökenli öğrenciler hem kendi kimliklerini oluşturup hemde gelmiş oldukları ülkeleri ile kültürel özelliklerini daha sağlam bir yapıya dönüştürebilirler. Bu sebepledir ki; ikinci bir dilin öğrenilmesi, öğrenen kişinin kendi anadilini iyi bir şekilde bilmesini gerektirmektedir. Ayrıca kişinin bilişsel ve kendi anadil gelişiminin iyi olması ikinci dil olarak Avusturya’da Alman dili ediniminin başarısı için de bir temel oluşturmaktadır. Avusturya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 1999/2000 yılında Avusturya/Viyana şehrinde kurulan "Özel Viyana İslam Lisesi" (Islamisches Realgymnasium Wien)’ nde adı geçen okulun kuruluşunun ilk gününden beri Türk öğrencilere ek bir ders olarak Türkçe Anadil dersleri sunulmuştur. Ancak anadil eğitim derslerinin bu kadar önemli olmasına rağmen her sene Özel Viyana İslam Lisesi’ nde Türkçe Anadil derslerine yapılan kayıtların yeterli bir seviyede olmadığı görülmüştür. İşte bu çalışmada öncelikle bilimsel bir bakış açısıyla anadilde eğitimin neden acil bir ihtiyaç olduğunu ve daha sonra örnek olarak Özel Viyana İslam Lisesi’nde Türk öğrencilerine ek ders olarak sunulan Türkçe Anadil derslerine öğrencilerin neden yeterli kayıt yaptırmadıklarına dair sebepler – faktörler tespit edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Türkçe, Türkçe Anadil, Anadil, Viyana İslam Lisesi, Göçmen, Kimlik.