Özet


TÜKETİM KÜLTÜRÜNDE MARKA BAĞIMLILIĞI VE KİŞİLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ
Bu çalışma tüketim toplumunun oluşmasında ve gelişmesinde etken olan faktörlere negatif bir bakış açısı sergilemektedir. Özellikle insanların para kazanma hırsı tarihsel süreç içerisinde rasyonel aklın kullanılmasıyla birlikte modern bir hüviyete bürünmüş, kapitalist güçler insanoğlunu dünya toplumlarını tüketerek var olacaklarına inandırmış ve neticesinde sistematik işleyiş insanoğlunu tüketerek yaşar hale getirmiştir. Bu bağlamda çalışma Kranzberg Kanunu bakış açısıyla, tüketim kültürünün güç olmasının yanı sıra teknolojik paradigmalar çerçevesinde marka kavramına endeksli; olumsuz etkilerini göstermeye çalışmaktadır ve modernliğin farklı evresi, post modern toplum, günümüz modern toplumu ve modernizm kavramları günümüz dünyasını ifade edecek içerikte kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Tüketim Toplumu, Marka Bağımlılığı, Modernizm