Özet


KIRGIZİSTAN’DA TELEVİZYON YAYINCILIĞI’NIN ÖRGÜTSEL YAPISI
Bu makale genel olarak televizyonculuk örgüt yapıları üzerinden Kırgızistan’daki televizyonculuk örgüt yapılarını ve dönüşüm süreçlerini inceleyip, günümüz durumları hakkında bilgi ermek için hazırlanmıştır. Çalışmada dünya çapında ulusal ve ticari yayın yapan kuruluşların örgüt yapıları incelenmiş, bunun bağlamında Kırgızistan’da yayın yapan kuruluşlara yapılan ziyaretler ve anket çalışması sonucunda örgüt yapıları çıkarılmış ve oluşum sürecine etki eden faktörler bulunmaya çalışılmıştır. Çalışma sonucunda; Kamu ve Tecimsel olmak üzere televizyon kuruluşlarının örgüt yapıları tespit edilmiş, örgüt yapılarını meydana getiren faktörlerin belirlenmesiyle, dünya çapında kullanılan örgütsel yapılar düzeyine ulaşmaları için öneriler verilmeye çalışılmıştır. Meyda sektörü; küreselleşme ve beraberinde meydana gelen teknolojik gelişmelerden dolayı, yeni teknolojilere hâkim, teknik kalifiye elemana en yakın çalışan profile sahip uzmanları, günümüz medya sektörün teknolojik altyapı bilgisine ve becerisine sahip kadroları bünyesinde bulundurmaya ihtiyaç duyar.

Anahtar Kelimeler
Televizyon Yayıncılığı, Kırgızistan, Medya Örgütsel Yapılanması