Özet


TIMAR SİSTEMİ ÜZERİNE SİSTEM ANALİZİ ÇERÇEVESİNDE BİR YAKLAŞIM: ORDU YÖRESİ
Sistem analizi çerçevesinde bir yaklaşım belirlemek üzere kurulu bu çalışmada, Ordu yöresi örnekleminde, tımar sisteminin işleyişi, sistemde yaşanan değişimin ve dönüşümün emareleri hakkında bir analiz yapılmaya çalışılacaktır. Bunun için tımar sistemine kaynaklık eden –yöreye ait- Tahrir Defterleri, Tımar ve Zeamet Ruznamçe Defterleri ve Cebe-yoklama Defterleri’nin verileri kullanılacaktır. Bu defterlerinin verilerinden hareketle tımar sisteminin girdi-çıktıları ve dönüşümün temel dinamikleri, sistem analizine dair modelleme çalışmaları ekseninde ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler
Osmanlı Devleti, Tımar Sistemi, Sistem Analizi, Değişim/Dönüşüm