Özet


CUMHURİYET DÖNEMİ ZİRAATTE MAKİNELEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE ZİRAİ DONATIM KURUMUNUN (TZDK) YERİ VE ÖNEMİ (1943-1960)
Bu araştırmada, Cumhuriyet dönemi ziraatta makineleşme sürecine katkı sağlayan Türkiye Zirai Donatım Kurumunun (TZDK) tesisi ve üretim faaliyetleri ile bunun ekonomiye olan katkısı ele alınmıştır. Konu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) döneminde TZDK’nin kuruluşu ve görevleri (1944-1950); CHP döneminde TZDK’nin üretim faaliyetleri (1944-1950); Demokrat Parti (DP) döneminde TZDK’nin üretim çalışmaları (1950-1960) ile sınırlandırılmış ve bu başlıklar etrafında incelenmiştir. TZDK’nin üretim faaliyetleri ve bu faaliyetlerin ekonomiye olan katkıları ele alınırken sayısal veriler üzerinde değerlendirilmeler yapılmıştır. Araştırmanın konusu hakkında literatürde bulunan eksiklikler arşiv belgeleri, resmi yayınlardan, kanunlar ve tutanak dergileri, zabıt ceridesi, resmi gazete, istatistik verileri, ayın tarihi, dönemin süreli yayınlarından olan dergilerinin makaleleri ve kitaplar gibi birincil kaynakların kullanılması yoluyla tamamlanmıştır. Çalışmanın konusu incelenirken, dönemin Türkiye’sine dünyanın önde gelen ziraat ülkelerinin tarım alet ve makine transferini gerçekleştirmeleri göz önüne getirilerek gerekli değerlendirilmeler yapılmıştır. Çalışmada elde edilen sonuç şudur: 1943 yılında Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile kurulan TZDK, bir yıl sonra iktisadi devlet teşekkülü haline getirilmesiyle birlikte, binlerce makine ve tarım aletini ya, dış ülkelerden ithalat yoluyla tedarik etmiş, ya da Adapazarı Ziraat Aletleri Fabrikasında imal ederek, ziraat sektörünün donanımlı hale gelmesini sağlamış ve bu suretle milli ekonomiye önemli katkılar da bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Türkiye Zirai Donatım Kurumu, Ziraat Aletleri, Makine, Traktör.