Özet


KAOSTAN BARIŞA KÖPRÜ: BALKAN PAKTI’NIN İNŞASI (1928 - 1934)
Zor koşullarda başlayan Türk-Yunan dostluğu, Balkan birliği idealini hayal olmaktan çıkardı. Bu çalışmada, 1928 yılında başlayan bu dostluktan bir dizi konferansa uzanan, oradan da 1934 yılında imzalanan Balkan Paktı’na evrilen süreç incelendi. Balkan Paktı’nın inşası olarak adlandırılan bu süreç revizyonist ülkeleri rahatsız ederken statükocu devletler arasındaki ortaklıkları belirginleştirdi. Dünyanın savaşa yaklaştığı bir süreçte, barut fıçısı olarak adlandırılan Balkanlarda, kolektif güvenlik ve barış temelinde birlik mücadelesi verildi. Bu bağlamda çalışma, Balkanlar ve çevresinde barış esintileri yaratan paktın inşa sürecinin önemini vurgulamayı amaçladı. İnşa süreci, büyük devletlere bağımlı olmadan küçük devletlerin kendi özgür politik iradelerini sergileyebileceklerine olan inancı yaydı. Balkan Paktı Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında 1934 yılı Şubatı’nda imzalandı. Bulgaristan ve Arnavutluk inşa sürecinde bulundu ancak İtalya’nın etkisiyle, pakta katılmadı. Çalışmada Balkan Paktı’nın inşası, daha çok iç ve dış basındaki yansımalarıyla sergilendi. Türk Yunan dostluğu irdelendi. Konferanslar sürecinde, Balkanlar ve çevresindeki genel durumu inceleyen çalışma, Balkan Paktı’nın imzalanmasıyla son buldu.

Anahtar Kelimeler
Balkanlar, Balkan Birliği, Balkan Konferansları, Azınlıklar, Revizyonist