Özet


DAVRANIŞ VEYA SÜREÇ: NASIL BİR ÇEVRE EĞİTİMİ?
Çevre sorunları gerek bölgesel gerekse küresel ölçekte hızla artarken uluslar bu sorunlara çözüm aramaya devam etmektedir. Bu noktada görüş birliğine varılan ortak nokta ise etkili ve verimli bir çevre eğitiminin gerekli görülmesidir. Ancak çevre eğitiminin nasıl gerçekleştirileceği konusunda farklı çevre eğitimi anlayışlarının var olduğunu görülmektedir. Bu araştırmada Türkiye’de çevre eğitimi, davranış temelli ve süreç temelli çevre eğitimi anlayışları bağlamında irdelenmiştir. Çevre eğitiminde uzun yıllar egemen olan davranış temelli çevre eğitimi bireylerin çevre dostu davranmaları hedeflenmektedir. Davranış temelli olmayan çevre eğitimi yaklaşımında ise araştırmacılar buna karşı çıkarak çevre eğitiminin sadece bir çıktı olan davranışa odaklanmamasını çevre eğitiminin bir süreç olarak ele alınması gerektiğini vurgulamışlardır.

Anahtar Kelimeler
Çevre, Çevre Eğitimi, Davranış Temelli Çevre Eğitimi, Süreç Temelli Çevre Eğitimi.