Özet


H.1246 (M.1831) TARİHLİ 2802 NUMARALI MANİSA NÜFUS DEFTERİNİN TANITIMI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu çalışma H.1246 (M.1831) tarihli 2802 numaralı Manisa nüfus defterinde geçen bilgilere dayalı olarak hazırlanmıştır. İlgili defterde geçen mahalleler, köyler, konaklar, medreseler, mahallelerde bulunan resmi görevliler, köle veya engelli olanlar, ailelerin veya şahısların kullandığı lakaplar, meslekler tespit edilmiştir. Deftere göre mahalle sayısı, köy sayısı ayrıca mahalle ve köylerde sayımı yapılan kişi sayısı ve bu sayının kaç tanesinin sabi durumunda olduğu da belirtilmiştir. Sonuç kısmında ise genel bir değerlendirme yapılmıştır. Bu çalışma genel anlamda yöresel tarihe katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Osmanlı Arşivi, Nüfus Defteri, Manisa.