Özet


İNGİLİZ VE AMERİKAN BASININA GÖRE MAREŞAL GOLTZ’ÜN ÖLÜMÜ
Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Devleti ve Almanya birlikte savaşmışlardı. Bu savaşta Almanya’dan çok sayıda asker ve kumandan Osmanlı ordusunda savaşmak için Türkiye’ye gelmişlerdir. Bunlardan biri de Feld Mareşal Baron Kolmar von der Goltz idi. Bununla beraber Türkiye’de önemli vazifeler yapan Mareşal Goltz, 6. Ordu Kumandanı iken 19 Nisan 1919’da Osmanlı topraklarında görevinin başında vefat etti. Onun ölümü Osmanlı Devleti ve Almanya için büyük bir kayıptı. Hal böyle iken ölümü Almanya ve Osmanlı ilişkilerinin yakınlaşmasına da katkı sağladı. Mareşal Goltz’un ölümü, İngiliz ve Amerikan basınında da takip edildi. Fakat İngiliz ve Amerikan basınında Osmanlı ve Alman iddialarının aksine Mareşal Goltz’un tifo hastalığından ölmediği, bir Türk zabiti tarafından öldürüldüğü savunuldu. Onun ölümü siyasi cinayetmiş gibi gösterildi. Bundaki amaç ise Türkiye-Almanya ilişkilerinde sorun çıkarmaktı. Özellikle İngiliz basını, Mareşal Goltz’un ölümünü propaganda malzemesi olarak kullandı. Amerikan basını ise İngiltere basınını örnek almakla beraber daha ılımlı yayınlar yaptı. Bu çalışmada, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nden farklı gazeteler kullanılarak İngiltere ve ABD’de Mareşal Goltz’un ölümü ve yansımalarının izi sürülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Feld Mareşal Von der Goltz, Almanya, Osmanlı Devleti, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri