Özet


GELENEKLE YAŞAYAN ŞEHRİN HAFIZASI
Şehirler medeniyetlerin sırrıdır; bir medeniyeti anlamak için şehirlerinde gezinmek şarttır. Bu, o medeniyetin tabiattaki mecazları nasıl anlamlandırdığı bilgisini de vermektedir. Hayata dair getirilen her yorum, bir neslin emanet alıp kendinden sonraki nesle aktardığı sır olarak geleneği ihdas etmektedir. Medeniyet nasıl bir özelliğe sahip olursa olsun, gelenek ancak böyle bir hafıza aktarımıyla yaşar. Hafıza aktarımı, hatırlama prensibiyle gerçekleşir çünkü insanın doğum ile ölüm arasında geçirdiği hayatta ona biçilen vazife kendisine öğretilen eşyanın adını hatırlamasıdır. Bu nedenle, medeniyetler sahip oldukları gücü düşey eksende hatırladıkları bilgiyi yatay eksende sürdürebilmelerinden almışlardır. Tıpkı unutmalarının bedelini yok olarak ödedikleri gibi. Doğu, yeryüzünde her iki medeniyet tipine de ev sahipliği yapmış bir coğrafya olarak insana bir şeyler anlatmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Gelenek, Medeniyet, Şehir, Hakikat, Sanat.