Özet


ANA DİL VE OKUL ÖNCESİ YABANCI DİL OLARAK ARAPÇA ÖĞRETİMİ
Erken yaşta dil öğrenme, öncelikle ana dilin öğrenilmesi ile sağlanır. Dil anaokulu çağında eğitimle değil edinme yoluyla öğrenilir. Ana dil ile birlikte edinme yoluyla iki ve daha fazla dil öğrenilebilir. Bu durum konuşma ve dinleme yolu ile dilin kalıcı ve aksansız öğrenilmesini sağlar. Okuma ve yazma sonraki aşamalarda gerçekleşir. Erken yaşta yabancı dil öğrenme sanıldığı gibi çocukların dil gelişimini sekteye uğratmamakta, bilakis erken yaşta öğrenilen dil beyin gelişimine katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada anaokullarında yabancı dil öğretiminin önemi üzerinde durulmakta ve özelde erken Arapça öğretiminin önemi arzedilmektedir. Bu bağlamda Arapça öğretimi yapan bir anaokulun günlük ders programı verilmektedir. Ayrıca mini bir anketle velilerin bu eğitimle ilgili görüşleri sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Arapça, Çocuk, Okul Öncesi, Anaokulu, Yabancı Dil