Özet


HOLISTIC AND INDEPENDENT APPROACHES IN THE SECOND LANGUAGE ACQUISITION
Küreselleşme ve dünya piyasalarındaki ekonomik birleşmeler, üniversiteler arası öğrenci değişim programları, staj hareketlilikleri dil ediniminde farklı yaklaşımları kaçınılmaz kılmaktadır. Geleneksel öğrenim kurumları ve yöntemleri dünyadaki değişim ve beraberinde doğan gereksinimleri karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Yirmi yılı aşkın bir süredir Goethe Enstitüsü bünyesinde edindiğim eğitim ve öğretim yöntemleri, diğer tecrübeler ve yaptığım araştırmalar, gözlemler neticesinde oluşan birikimlerimi bu vesile ile paylaşmayı görev sayıyorum.Hukukçu, doktor, öğrenci, mühendis, ev hanımı, çevirmen v.b. birçok farklı meslek, yaş ve kültürden öğrenciler aynı sınıfta, aynı dili öğrenmek üzere buluşabiliyor. Ancak, gerek motivasyonları gerekse dil edinim, kullanım amaçları farklı bu mozaikte öğrencilere aynı klasik yaklaşımla dil öğretilmesi çağımızda daha da önem arz eden zamanı etkin kullanmayı engelliyor. Büyük şehirlerde iyi kurslar bulma imkânı varken, küçük yerleşim yerlerinde yaşayanların böyle bir olasılığı olmayabiliyor. Her ikisinin de kursa gitmek için harcadığı zaman göz önünde bulundurulduğunda ortaya daha ciddi bir tablo çıkabiliyor. Hal böyle olunca bağımsız; yani mekândan, belli bir ders kitabından ve zamandan, gereksinimler ölçüsünde ve sertifikalı öğrenme daha bir önemli hale geliyor. Bu öğrenimin bütünsel, yani her dört yetiyi de içermesi de ayrıca bağımsız öğrenmenin olmazsa olmazlarını oluşturuyor.Öncelikle dil yetisine gereksinim duyan bireyin kendi analizini yapması, buna ayıracağı zaman, maliyet hesaplarını ve kendisinden yapabileceği katkıyı bilmesi gerekmektedir. Kendi kendini disipline edebilmeyi, dil edinim yol haritasını dil uzmanıyla görüşmesi ve bir program oluşturması gerekmektedir. Oluşturulan program bu tür bağımsız öğrenimi destekleyen teknoloji ve yazılımlarla öğrencinin şahsına özgü dil edinim yöntemini oluşturmasında ve kararlı, verimli bir şekilde istediği dili öğrenmesinde yeni ufukları kendisine açmaktadır. Dil uzmanı burada klasik öğretmen yerine kullanılmaktadır. Örnekleriyle yeni nesil dil ediniminin kişiye özgü seçenekleri, nasılı bu çalışmanın konusu olacaktır.

Anahtar Kelimeler
Dil Uzmanı, Bağımsız dil edinimi, holistic dil yetisi,gelecek jenerasyon.