Özet


HÜLÂGÛ HAN’IN BAĞDAT’I İSTİLASI (1258) VE TAHRİBE TEŞVİK MESELESİ
1258 yılında Bağdat’ın düşüşü ve son Abbâsî halifesi el-Müsta'sım’ın Hülâgû tarafından öldürülmesi, Müslümanlar nazarında diğer büyük şehirlerin insanlarına yapılan katliamlardan daha büyük bir manevi çöküntü yaratmıştır. O zamanda, öncesinde Abbâsîlerin uyruğu olan pek çok Hristiyan, Moğol istilasını kendilerini Müslüman idaresinden kurtaracak olan bir fırsat olarak nitelemişlerdir. Ancak günümüzün bazı araştırmacıları bunu öylesine abartmışlardır ki, Teslis’i hatırlatır şekilde, neredeyse Moğol çağının tüm olaylarını bu ittifak (Vatikan-Moğollar ve özellikle Ermeniler) ile açıklama yoluna gitmişlerdir. Ne var ki bu kusurlu bakış açısı dönemin olaylarına anlam vermeyi ve açıklamayı daha da güç hâle getirmektedir. Bu makalede, Hülâgû’nün Bağdat’ı işgali örneğinde, söz konusu algının değişmesinin gerekliliği ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler
Abbâsîler, Bağdat, Halife el-Müsta'sım, Moğol istilası, Hülâgû Han.