Özet


ARAP EDEBİYATINDA HİKMET TÜRÜNE BİR ÖRNEK OLARAK HİKEM-İ ‘ATÂİYYE VE EDEBÎ ÖZELLİKLERİ
Arap edebiyatında hikmet türü asırlar boyu süren edebî ve kültürel birikimi içerisinde barındıran,ancak üzerinde yeterince araştırma yapılmamış olan parlak bir alandır. Bu türün bir örneği olarak İbn Atâullah el-İskenderî’nin Hikem’i Atâiyye’si hikmet türünde verilmiş olan en meşhur ve kıymetli eserlerden biridir. Eserin hacminin küçüklüğüne rağmen üzerine çeşitli dillerde onlarca şerh ve tercüme çalışmaları yapılmıştır. Günümüzde de üzerine yapılan çalışmalar devam etmekte olan eser nadir ve dikkat çekici bir hikmet örneğidir. Eser bilimsel alanda genel olarak tasavvuf araştırmacıları tarafından incelenmiştir. Ancak eserin sahip olduğu dil, uslûb ve edebî özellikler hakkında yok denecek kadar az sayıda araştırma bulunmaktadır. Bu makalede Arap edebiyatında hikmet türü perspektifinden bir örnek metin olarak Hikem-i ‘Atâiyye metni edebî özellikleri açısından incelenmiştir. Bu özelliklerin bilinmesinin metnin çok boyutlu bir şekilde ve daha ileri düzeyde anlaşılmasına fayda sağlayacağı kanaatine ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Arap Edebiyatı, Hikmet, Hikem-i ‘Atâiyye