Özet


BİR MEKTUBUN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ: BİZANS İLE MOĞOLLAR ARASINDA OSMANLILAR
Moğolların Gelişi, Selçuklu’nun ve Abbâsî Hilafetinin sonu manasına gelmekteydi. Beş asırdır Yakın Doğu’nun tek belirleyici gücü olan Müslümanların böylesine ağır darbe alması Hristiyan dünyanın özellikle de Bizans İmparatorluğunun umutlanmasına yol açmıştı. Bu durum kaçınılmaz olarak Bizans’ın Moğollara yakınlaşmasına yol açtı. Fakat yaşanan gelişmeler bu umutları sonuçsuz bırakmış ve bu koşulların altında dünya, yeni bir gücün Osmanlıların doğuşunu izlemişti. Çalışmada Osmanlıların kuruluş döneminde Bizans İmparatorluğunun yaşadığı tedirginlik ve bunun Bizans-İlhanlı ilişkilerine yansıması bir mektup ve elçilik heyeti serüveni üzerinden değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler
Moğollar, Osmanlılar, Bizans İmparatorluğu, Osman Gazi