Özet


HİTİT BÜYÜ RİTÜELLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Anadolu topraklarında din ile iç içe bir yaşam sürdüren Hitit insanı için ritüel, yeryüzünde ve yeraltında yaşayan tanrılarla iletişime geçmede başvurulan önemli dini uygulamalardandır. Günümüze kadar çeşitli kazılarda ele geçirilen çok sayıda tablet parçasının büyük kısmını Hitit dini metinlerinin oluşturduğu görülür. Bu metinlerde bayramlardan sonra en fazla bahsedilen konuların ritüel uygulamaları olması ise şaşırtıcı değildir. Çünkü, Hitit insanı dünyevi yaşamda karşılaştığı hastalık, felaket, kara büyü, ölüm gibi olumsuz durumların üstesinden gelmenin ritüelle mümkün olduğuna inanıyordu. Büyü uygulamalarıyla harmanlanan ve kutsalla ilişki kurmanın yolunu açan ritüeller, Hitit toplumunun yaşadığı dünyayı algılama biçimi hakkında bilgi edinmemizi sağlar. Bu makale, arşivlerden ele geçirilen ritüel tabletlerinden yola çıkarak Hitit büyü ritüellerinin genel özelliklerine odaklanmakta ve Hitit toplumunda ritüellerin yaşamla ne kadar iç içe olduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Hitit Devleti, Din, Büyü, Ritüel.