Özet


İLLET-İ CÜZZAM: “OSMANLI DAĞILMA DÖNEMİ”
Cüzzam, tarihin en eski sayfalarının önemli bölümünü meşgul eden, insanı fiziki ve psikolojik yönden olumsuz etkileyen bir illettir. Bu hastalığın kesin olarak ne zaman çıktığı bilinmemekle birlikte bütün dünya genelinde yayılma sahası bulmuş bir hastalıktır. Bu hastalıktan etkilenen devletlerden biriside Osmanlı olmuştur. Hemen hemen her döneminde bu hastalıkla uğraşmak zorunda kalan Osmanlı bu illet ile mücadele etmek için bazı tedbirler almış ve tedavi yolları denemiştir. Bu çalışmada Osmanlı’nın 19. Yüzyılında ve 20. Yüzyılının başlarında cüzzam hastalığını konu almaktadır. Bu yüzyılda cüzzam nerelerde yayılma göstermiştir, varsa vakaların sayısı ne kadardır ve alınan tedbirler ile varsa tedavi yöntemleri neler olmuştur, topluma ve devlete etkileri nelerdir bu çalışmada incelemeye çalışacağız.

Anahtar Kelimeler
Cüzzam, Osmanlı, 19. Yüzyıl, Salgın Hastalık.