Özet


YENİ NESİL BİR ÖĞRENME ARACI OLARAK ÇEVRİMİÇİ TARİH-KÜLTÜR KÜTÜPHANESİ GİRİŞİMİ: tarih.im
Hayatın her alanında artık teknolojinin izlerini görmek mümkündür. Eğitim de, özellikle son yıllarda meydana gelen yenilikçi anlayışların etkisi ile bu izlerin en fazla görüldüğü alanlardan biridir. Günümüzde hem bilgiler hem de onu sunuş biçimleri bir dönüşüme uğramaktadır. Her kesimden insanlara “yeni nesil” çözümler üreterek, bilgiyi en kolay ve en doğru şekilde iletmek artık bir zorunluluk olmuştur. Bu anlayışla, 2013 yılında bir grup genç tarihçi tarafından tarih bilimi yeniden yorumlanarak, bir “girişimcilik” hareketiyle geniş kitlelere www.tarih.im adlı internet portalı üzerinden ulaşılması hedeflenmiştir. Alanında yetkin tarihçilerle gerçekleştirilen kısa soru-cevap şeklindeki videolarla “hap” bilgiler aktarılmak istenmiştir. Bunların yanı sıra, sözlü tarih çalışmaları ve sokak röportajları ile de geleceğe yeni tarihi veriler aktarılmak istenmiştir. Video merkezli portalda ayrıca, “günün tarihi”, “nesnelerin tarihi” gibi görsel sunumlar da hazırlanmıştır. Ancak, gerekli maddi desteğin sağlanamaması nedeniyle, bu girişimcilik hareketine 2016 yılında son verilmiştir ya da virgül konmuştur denilebilir. Bu makalede, yeni nesil eğitim yöntemleri kapsamında özgün bir çalışma örneği olarak tarih camiasına katkı sunan tarih.im girişiminin fikir aşaması, süreçte yaşananlar, içeriği ve niçin sonlandığı incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
tarih.im, tarih eğitimi, girişimcilik, videolu kütüphane.