Özet


TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONUSUNDAKİ STEM ÇALIŞMALARI
Bu çalışmada, Türkiye'de öğretmen eğitimi alanında fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) konusundaki çalışmalar incelenmiştir. Bu açıdan 13 çalışmayı analiz etmek için "STEM Çalışmaları İnceleme Formu" kullanılmıştır. Araştırmalar; çalışmanın kimliği, amacı, incelenen özellikler, incelenen STEM bileşenleri, araştırma yaklaşımı, çalışma grubu ve sonuçları analiz edilerek incelenmiştir. Elde edilen verilere dayanarak, çalışmaların çoğunun bir uygulama sürecini incelediği tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının daha çok bilişsel alan özelliklerinin incelendiği belirlenmiştir. STEM eğitimi bileşenlerinden, STEM disiplinleri arası bağlantının en çok incelenen bileşen olduğu tespit edilmiştir. İncelenen araştırmaların genellikle nitel araştırma yaklaşımını benimsediği belirlenmiştir. Öğretmen eğitimi konusunda STEM ile alakalı en çok çalışmanın fen bilgisi öğretmen adayları ile yapıldığı görülmüştür. Araştırmaların analizinin, Türkiye'de öğretmen eğitimi alanında STEM konusundaki çalışmalardaki mevcut durumu ortaya koyduğu ve yapılacak çalışmalara yardımcı olacağı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Araştırma eğilimleri, STEM eğitimi, Öğretmen adayları, Öğretmen eğitimi, İçerik analizi.