Özet


ERKEN DEMİR ÇAĞINDAN ARKAİK ÇAĞ’A KITA YUNANİSTAN’DA KONUT TİPLERİ ( M.Ö. 1100-550)
Kıta Yunanistan bölgesinde Erken Demir Çağından Arkaik Döneme kadar geçen süreç içerisinde karşımıza farklı biçimsel özellikler gösteren ancak benzerlikleri de olan konut tipleri çıkmaktadır. Bu konut tiplerinin belirlendiği antik yerleşimler bugün kalıntılarına ulaştığımız ölçüde bize dönemin konut mimarisi hakkında bir takım veriler sunmaktadır. Bu anlamda Erken Demir Çağa bakıldığında karşımıza daha çok köy yerleşimlerinin çıktığını söylemek çok da yanlış olmayabilir. Antik yazarların eserlerine de konu olmuş olan bu köy tipi yerleşimler ve bunların değişimleri hakkında antik metinlerde çeşitli bilgiler bizlere aktarılmıştır. Homeros Çağı’ndan çok sonraları yaşamış olmasına karşın Strabon Homeros Çağı yerleşimlerinden köy olarak bahsetmektedir: “Homeros zamanında Elis kenti daha kurulmamıştı, halk köylerde yaşıyordu. Bu kentin çeşitli küçük yerleşimlerin birleşmesiyle oluşarak ortaya çıkması Pers savaşlarından sonradır… Aynı şey Peloponnessos’daki hemen tüm yerleşmeler için geçerlidir. Bunlar kent değil, yöresel kasaba kümeleri idi. Kentler, daha sonraları bunların bağrından doğdu ,”. Bu bağlamda Kıta Yunanistan Erken Demir Çağından Arkaik Çağa kadar geçen sürece ait konut modelleri ile ilgili örnekler verilmekte ve Batı Anadolu örnekleri ile de karşılaştırılarak ev yapılarının mekân tasarımlarına değinilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Kıta Yunanistan, Erken Demir Çağ, Arkaik Çağ, Konut, Mimari.