Özet


KYZİKOS DENİZ MUHAREBESİ ÖZELİNDE PERSLER’İN DENİZ GÜCÜNE BAKIŞI
Platon, “Biz bir anlamda iki yaşayışlı sayılırız ve karaya, denize olduğumuzdan daha fazla ait değiliz” diyerek insanoğlunun denizlerle olan ilişkisini tarif etmeye çalışmışsa da söz konusu önerme insan türünün genelini kapsamamaktadır. Zira toplulukların üzerinde yaşadıkları coğrafi bölgelerin özellikleri onların yaşayışları üzerinde silinmesi güç izler bırakmış ve yaşantılarını derinden etkilemiştir. Eskiçağ tarihinin en önemli güçlerinden biri olan Persler de her ne kadar zaman içerisinde Doğu Akdeniz’in büyük bir kısmına egemen olmuşlarsa da ortaya çıktıkları coğrafyanın etkilerinden sıyrılamamışlar ve denizci bir halk haline gelememişlerdir. Ksenophon’a göre Daskyleion Satrabı Pharnabazos’un Kyzikos Muharebesi’nden sonra donanma konusunda söylediği sözler Perslerin denizlere ve deniz gücüne olan yaklaşımını göstermesi bakımından oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler
Kyzikos, Pharnabazos, Persler, Atina, Sparta, Peloponnesos Savaşı, Alkibiades, Hellespontos, Mindaros, Ksenophon.