Abstract


el-Alakâtü’s-Siyasiyye beyne İmâretu Karaman ve Devletü’l-Memaliki’l-Çerâkise 888-784 h./1483-1372 m.


Keywords