Özet


GEÇ ORTAÇAĞ İSKANDİNAV TOPLUMUNDA EYALET KANUNLARINA GÖRE SUÇ VE CEZA
Tarihte toplumların oluşumunda en önemli kurumlardan birisi hatta temeli diyebileceğimiz kurum, hukuk müessesesi olmuştur. Aynı kurum, İskandinav ülkelerinde de önem taşımaktaydı. Ayrıca bu bölgede Thing adı verilen meclisler de vardı. Bu meclisler adaleti daha iyi sağlayabilmek için geniş yetkilere sahiplerdi. Bütün örfi uygulamaları derleyerek genel bir yasa haline getirmekteydiler. İskandinav toplumlarındaki bu şekillenme, IX.-XII. yüzyıllar arasında daha da artmıştır. Bu durum, sadece toplumun değil diğer kurumların da yeniden şekillenmesine sebep olmuştur. Bu değişim sırasında Avrupa’daki Roma ve Kilise kanunlarından da etkilenilmiştir. Ancak kanunların bazılarında pagan özelliklerin hala var olduğu da görülmektedir. Bu çalışmamızda ise bu sistemin işleyiş şekillerini, suçları ve uygulanan cezaları anlatmaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler
Ortaçağ, Avrupa, İskandinav, Kanun, Suç, Ceza.