Özet


ORTAÇAĞ EKONOMİK EKOSİSTEMİNDE YEMEN’İN KONUMLANDIRILMASI
Ortaçağ’da üç sacayağına sahip bir Yemen ekonomisi modeli karşımıza çıkmaktadır. Birinci ayak, ülkenin dış dünyaya işlenmemiş olarak pazarladığı mallardan müteşekkildir. Bu malların bir kısmı tarım ve hayvancılık yolu ile üretilirken bazıları da çeşitli yollarla (balıkçılık, toplayıcılık, madencilik vs.) doğadan elde edilir. Yemen ekonomisinin ikinci ayağını ise dışarıya işlenmiş ürün olarak satılan mallar (kılıç, kap-kacak, deri, tekstil vs.) oluşturur. Ülke, bu ürünleri elde etmek için kullandığı hammaddelerin bir kısmını kendi bünyesinden elde ederken önemli bir kısmını da dışarıdan ithal eder. Ekonomideki üçüncü ayak, ülkenin bulunduğu eko-stratejik konumla ilgilidir. Yemen halkı, bu konumun kendilerine sağladığı avantajı iyi kullanır ve mal mübadeleleri, gümrük, taşımacılık faaliyetleriyle paraya dönüştürür. Öte yandan Yemenli tüccarlar geniş bir coğrafyada faaldirler, hatta bazı yerlerde –Afrika Boynuzu, Doğu Afrika sahilleri, Madagaskar Adası– ticari hegemonya oluşturmuşturlar. Tüm bunların dışında, şehirleşmesiyle ve belli bir refah seviyesini yakalamış, lüks yaşamı seven kitleleriyle Yemen, dış dünyadan yaptığı satınalmalar ile de ekonomik ekosisteme katkıda bulunur.

Anahtar Kelimeler
Yemen, Ortaçağ, Ticaret Tarihi, İktisat Tarihi, Ekonomi.