Özet


YAZAR ve METİN TERCİHLERİ BAKIMINDAN TÜRKÇE DERS KİTAPLARI
Ders kitapları, Türkçe derslerinin temel kaynaklarındandır. Bu kitaplarda yer verilen metinler, öğrencilerin çeşitli edebî türleri tanımasının yanı sıra onların sosyal, kültürel, psikolojik açılardan gelişimlerine de katkı sağlamaktadır. Bu sebeple ders kitaplarına alınacak metinlerin seçiminde özen gösterilmesi gereklidir. Bu çalışmada ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarının yazar ve metin tercihleri bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 29 adet Türkçe ders kitabındaki 1112 metin incelenmiş, metinlerin seçildikleri kaynaklara göre dağılımına, ders kitaplarında en çok yer verilen yazar ve metinlere yönelik bulgulara ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre ders kitaplarındaki metinlerin çok büyük oranda tek yazarlı metinlerden oluştuğu; Şevket Rado, Mehmet Önder ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun ders kitaplarında eserlerine en çok yer verilen yazarlar olduğu ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun “Türküler Dolusu” şiiri ile Refik Halit Karay’ın “Eskici” öyküsünün Türkçe ders kitaplarında en fazla kullanılan metinler olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Türkçe dersi, ders kitapları, metin, yazar.