Özet


ORTAÇAĞ ARAP DÜNYASINDA EV PARTİLERİ, DAVET ORGANİZATÖRLÜĞÜ VE ŞARKICI KADINLAR
Ortaçağ’da tüccarların yahut başka varlıklı insanların ihtişamlı köşklerinde, hem ticari hem de eğlence amaçlı özel davet programları yapılmaktaydı. Böyle partiler, ziyafet ve içki-müzik faslı olmak üzere iki aşamalı olarak organize edilmekteydiler. Bağdat, Kurtuba gibi büyük İslam şehirlerinde sadece bu tür davetleri tertip etme işini meslek edinmiş olan ve bu işten iyi para kazanan organizatörler bulunmaktaydı. Bu tür davet etkinliklerinde servis, misafirlere hizmet, enstrüman çalma, şarkı söyleme ve dans etme görevleri, ilgili alanda uzmanlaştırılmış erkek köleler (gılman) ve kadın köleler (cariye) tarafından gerçekleştirilmekteydi. Çoğu zaman bu gılman ve cariyeler davete özel olarak, gündelik kiralanmaktaydılar. Cariyeler, şarkıcılık, diksiyon, protokol, zarafet alanlarında incelikli ve çok pahalı eğitimlere tabi tutulmaktaydılar ve aldıkları eğitimler onları çok daha değerli hale getiriyordu.

Anahtar Kelimeler
Ortaçağ, Kültür tarihi, Eğlence, Ev partisi, Organizatörlük, Şarkıcı cariyeler