Özet


AZERBAYCAN’DA SİYASİ BOŞLUK VE MÜSÂFİRLERİN HÂKİMİYETİ
Müslümanlar açısından olduğu kadar Türkler açısından da mühim olan Azerbaycan’ın kadim coğrafyası, sahip olduğu güzelliklerin yanı sıra tarih boyunca çeşitli unsurlara ev sahipliği yapmakla da ün kazanmıştır. Çeşitli toplumların burada ticaret yapıyor olması zenginliği arttırırken, İslam fatihlerinin faaliyet alanında olması kısa sürede Müslüman idaresine girmesine neden olmuştur. İstisnai birkaç dönem dışında Türk valilerince yarı bağımsız olarak yönetilen Azerbaycan’da, Sâcoğullarının çekilmesinden sonra doğan otorite boşluğu, bölgenin Deylemli Müsâfirlerin eline geçmesine neden olmuştu. Selçuklu hâkimiyetinden yaklaşık bir asır önce yaşanan bu karışık dönem, bölgenin Rus istilalarına maruz kalmasına, şiddetli çatışmalara ve Türklerin oluşturduğu istikrarın nispeten bozulmasına neden olmuştu. Bu makalede bu geçiş dönemiyle birlikte Azerbaycan’ın Müsâfirler eline geçişinin başlangıç dönemi ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler
Müsâfirler, Deylemîler, Azerbaycan, Berzea