Özet


ABDÜLMECİT EFENDİ’NİN HALİFE SEÇİLMESİ VE BİAT MESELESİ
Milli Mücadelenin kazanılması neticesinde TBMM Hükümeti ile İtilaf Devletleri arasında Lozan Barış Konferansı’nın toplanması kararlaştırıldı. Lozan Barış Konferansı’na İtilaf Devletleri hem TBMM Hükümeti’ni hem de İstanbul Hükümeti’ni davet ettiler. İstanbul Hükümeti de konferansa katılmak isteyince TBMM Hükümeti bunu kabul etmedi, 1 Kasım 1922’de aldığı kararla saltanat makamını hilafet makamından ayırarak kaldırdı. TBMM’nin saltanat makamını kaldırmasından sonra Sultan Mehmet Vahidettin, saltanatsız bir hilafet makamını kabul etmeyeceğini söyledi. Bu dönemde gelişen birtakım olaylarla birlikte hürriyet ve hayatının tehlikede olduğunu düşünerek 17 Kasım 1922’de İngiliz Malaya Zırhlısı ile İstanbul’dan ayrıldı. Böylece hilafet makamı boşaldı. Hilafet makamının boşalması üzerine TBMM Hükümeti Abdülmecit Efendi’den bazı konularda teminat alarak 18 Kasım 1922’de O’nu halife seçti. Halife seçimi konusunda TBMM’de bazı tartışmalar oldu ise de bunlar üzerinde görüşmeler yapılıp mesele bir karara bağlandı. Halife seçildiği Abdülmecit Efendi’ye İstanbul’da TBMM Hükümeti temsilcisi Refet Paşa tarafından bildirildi. Abdülmecit Efendi Halife seçildikten sonra 24 Kasım 1922 Cuma günü İstanbul’da bir biat merasimi yapıldı, hilafet alayı düzenlendi. Biat merasimine TBMM tarafından Meclisten seçilmiş on dokuz kişilik bir heyette katıldı. Tören sırasında TBMM’nin intihap mazbatası Abdülmecit Efendi’ye teslim edildi.

Anahtar Kelimeler
TBMM, Sultan Mehmet Vahidettin, Abdülmecit Efendi, Halife, İntihap, Biat, Merasim.