Özet


MONDROS ATEŞKESİNDEKİ HABERLEŞME ENGELİNİN AŞILMA TEŞEBBÜSÜ: 23. FIRKA ÖRNEĞİ
Mondros Ateşkes antlaşması, Osmanlı Devleti için tam bir teslimiyet ve yıkım antlaşması olmuştur. Antlaşmanın 12. maddesinin; ilk 6-7 ay zarfında tümen sıfatı taşıyan bir askeri birlik üzerinden değerlendirilmesi, mukavemet hareketinin şartlarının ne kadar hassas bir ortamda gerçekleştirildiğini ortaya koymaktadır. Haberleşme hükmü, şüphesiz, Türklerin muhtemel karşı hamlelerini engellemek, önceden bilgi sahibi olmak gibi amaçlarla Ateşkes Antlaşması içine yerleştirilmiştir. Savaş halinin sona ermesinden dolayı ordunun düzeni ve sayısında değişim yaşanması kaçınılmazdı. Ateşkes hükümlerine göre hızla küçültülmek zorunda kalınan ordunun, İtilaf devletlerinin dikkatini çekmeden iskeletinin korunmasına çaba sarf edilmiştir. Türk Ordusu içinde 23. Fırka'nın hareketleri, personelinin tasfiyesi ve takviyesinde haberleşme unsuru dikkate alınarak görevlendirmeler yapılmıştır. 30 Ekim 1918 tarihinden Mayıs 1919 ortalarına kadar 23. Fırka'daki faaliyetler, bağımsızlık mücadelesi içinde askeri iletişimin güvenli ve hazır bir kaynağı olmuştur.

Anahtar Kelimeler
Mütareke, 23. Fırka, Mustafa Kemal Paşa, Haberleşme, Bağımsızlık.