Özet


AĞRI’DA EĞİTİM (1950-1960)
Ağrı’da 1950’den itibaren eğitim alanında ciddi ilerlemeler olmuş ve il genelinde eğitimin yaygınlaşması için hususi adımlar atılmıştır. Eğitimin geliştirilmesi ve büyük alanlara dağıtılması kapsamında, Ağrı’ya bağlı merkez, ilçe ve köylerde yeni okul binaları yaptırılmış ve okur-yazar oranı ciddi bir biçimde arttırılmıştır. Demokrat Parti’nin (DP) iktidara geldiği 1950 yılından itibaren ilkokul ve ortaokul sayıları yükseldiği için öğretmen ve öğrenci sayılarında önceki yıllara oranla büyük oranda büyümüştür. Ağrı vilâyetinde 1950’li yıllarda kız ve erkek enstitüleri gibi meslek okulları dışında lise düzeyinde eğitim veren tek kurum 1954 yılında açılan Ağrı İbrahim Çeçen Lisesi’dir. Bu çalışmada, 1950’lerde Ağrı genelindeki okulların, öğretmenlerin ve öğrencilerin sayısal verileri dışında mesleki eğitim kurumları konusu da ele alınmıştır. Temel olarak İstatistik Enstitüsü belgeleri başta olmak üzere Ağrı basını ile araştırma ve inceleme eserlerinden yararlanarak oluşturulan bu makalede Ağrı’da eğitim alanındaki gelişmeler detaylı bir şekilde incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Ağrı, Eğitim, Okul, Okur-Yazar.