Özet


DP İZMİR İL ÖRGÜTÜ’NÜN BEŞİNCİ KONGRESİ VE AMERİKAN KONSOLOSU E. F. RIVINUS’UN KONGREYE DAİR İZLENİMLERİ
Demokrat Parti’nin kuruluşundan itibaren İzmir, partinin en kuvvetli olduğu merkezlerden biri olmuş, 14 Mayıs 1950 tarihinde yapılan genel seçimler sonrası bu önem artarak devam etmiştir. İktidara geldikten sonra gerçekleştirilen ilk kongre olan Demokrat Parti İzmir il örgütünün 1951 tarihli beşinci kongresine Başbakan Adnan Menderes ile birlikte bazı bakanlar ve milletvekilleri de katılmış olması nedeniyle kongre yerel niteliğinden uzaklaşmış ve tüm yurtta ilgi uyandıran bir boyuta taşınmıştır. Kongre sırasında delegeler tarafından; birçok vaatle iktidara gelmiş bir siyasal partiden beklentiler ortaya konulmakta, il örgütü içinde meydana gelen “hizipleşmeler” meselesi tartışılmakta ve parti genel merkezinin yerel örgütle olan ilişkisi üzerinde durulmaktadır. Bu çalışmanın amacı Amerika’nın İzmir Konsolosu Rivinus’un “Demokrat Parti İzmir il örgütü kongresi” başlığı ile 13 Şubat 1951’de söz konusu bu kongreye ait izlenimlerini Amerikan Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği rapor üzerinden incelemek ve analiz etmektir. Bu raporda DP’nin beşinci İzmir il kongresindeki gelişmelere, Adnan Menderes ve diğer bakanların açıklamalarına yer verilmiştir. İl kongresinde bizzat bulunan Rivinus’un raporu hem kongre sırasındaki gelişmeleri ayrıntılı olarak anlatması hem de konsolosun kişisel görüşlerine yer vermesi sebebiyle önemlidir.

Anahtar Kelimeler
Demokrat Parti, İzmir, Kongre, Rivinus, ABD.