Özet


18. YÜZYILA KADAR AVUSTURYA ELÇİLERİNİN OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDAKİ İAŞELERİ VE ELÇİLİK HEDİYELERİ
Osmanlı İmparatorluğu ile Habsburg yönetimindeki Avusturya arasındaki ilişkiler, 15. yüzyılda başlamış ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde, Osmanlı İmparatorluğu’nun, Macaristan’ın fethinden sonra Avusturya’nın sınır komşusu olmasıyla birlikte yoğunlaşmıştır. Türk tehlikesini, diplomasiyi kullanarak bertaraf etmek isteyen Habsburglar, 18. yüzyıla kadar İstanbul’a bazıları daimi elçilikler olmak üzere birçok delegasyon göndermişlerdir. Çoğunlukla kalabalık bir grup halinde gelen bu delegasyonların ikametleri esnasındaki bütün masrafları, bu zaman zarfında, elçiler misafirler olarak görüldükleri için, Osmanlı sınırına girişlerinden ülkeyi terk edişlerine kadar Osmanlı Hükümeti tarafından karşılanmıştır. Ancak elçiler de Osmanlı diplomasisinin önemli adetlerinden biri olduğu için, sultan başta olmak üzere, ileri gelen Osmanlı devlet adamlarına değerli hediyeler getirmeyi ihmal etmemişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Avusturya elçileri, elçilerin iaşeleri, hediyeler.