Özet


OSMANLI TAŞRA TEŞKİLATININ ALT BİRİMİ MAHALLEYE BİR ÖRNEK: BOLU ESKİ CAMİ MAHALLESİ
Bu çalışmanın amacı, Osmanlı taşra teşkilatının en alt birimi olan mahallenin özelliklerini, Bolu Eski Cami Mahallesi örneğinde açıklamaktır. Osmanlı şehrinde mahalle birbirini tanıyan, bir ölçüde birbirinin davranışlarından sorumlu, sosyal dayanışma içinde olan kişilerin oluşturduğu topluluğun yaşadığı yerdir. Osmanlı şehrinin merkezinde cami onun yanında bedesten/ han bulunur. Şehir bu merkezin etrafında sıralanan diğer mahallelerden oluşur. Bolu, Osmanlı şehrinin bu genel özelliklerini yansıtır. Eski Cami Mahallesi adını Bolu’nun en eski camilerinden biri olan Yıldırım Bayezid Camii’nden alarak şehrin merkezinde yer almıştır. Mahalle günümüzde de aynı özelliğini sürdürmektedir. Ağırlıklı olarak nüfus ve temettuat defterlerinden yararlanılarak XIX. yüzyılda Bolu Eski Cami Mahallesi’nin idari, sosyal ve ekonomik yapısı ortaya konulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Şehir, Bolu, Mahalle, Eski Cami Mahallesi.