Özet


HİSARALAN (SINDIRGI-BALIKESİR) TERMAL KAYNAKLARININ AKUAKÜLTÜR ALANINDA KULLANIMI
Sucul yaşam biçimlerinin kontrollü ıslahı olan akuakültür, giderek artan bir pazar talebi nedeniyle günümüzde dünya çapında önem kazanmaktadır. Türkiye de jeotermal sulardan sera ve konut ısıtma, termal turizm ve elektrik enerjisi elde etme gibi alanlar da kullanılmakla birlikte akuakültür uygulamalarında kullanımı yok denecek kadar azdır. Oysaki düşük sıcaklığa sahip jeotermal kaynakları, akuakültür faaliyetlerinde değerlendirmek mümkündür. Akuatik türler için gerekli sıcaklık genellikle 20-30°C aralığında değişmektedir. Sıcaklıkları 32-97°C arasında değişen Hisaralan termal kaynakları turizm, sera ve konut ısıtma yanında akuakültür faaliyetlerinde de faydalanılmaktadır. Hisaralan (Sındırgı) sıcaksu kaynakları Türkiye de akuakültür faaliyetlerinde kullanımının olduğu örnek bir sahadır. 1500 m2 kapalı ve açık alanda kurulu olan akuaçiflikte balıkları için gerekli olan optimum su sıcaklığı jeotermal kaynak vasıtasıyla suni olarak korunarak havuzlarda akvaryum süs balıkları yetiştirilmektedir. Hisaralan’ındaki havuzlarda su sıcaklığı termal sular sayesinde sabit tutulmakta (24-26°C) ayrıca çevre şartlarının etkisine maruz kalmadan akvaryum balıkları kesintisiz bütün yıl boyunca yetiştirilmektedir. Bunun yanında jeotermal enerjinin kullanılması, daha kısa sürede daha fazla balık üretimine fırsat tanımaktadır.

Anahtar Kelimeler
Hisaralan, termal kaynak, akuakültür, akuaçiftlik, akvaryum balığı.